Nazwa plikuPobieranie
StatutPobierz
Regulamin pracy Rady NadzorczejPobierz
Regulamin Komisji RewizyjnejPobierz
Regulamin Komisji Techniczno-Eksploatacyjnej i Infrastruktury OsiedlaPobierz
Regulamin Komisji RegulaminowejPobierz
Regulamin ZarząduPobierz
Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko członka ZarząduPobierz
Regulamin wynagradzania członków Zarządu

Treść dostępna tylko dla Członków Spółdzielni. Kliknij tutaj aby się zalogować.

Regulamin określający zasady udostępniania i wydawania Statutu i regulaminów oraz kopii innych dokumentówPobierz
Regulamin porządku domowegoPobierz
Regulamin określający zasady parkowania pojazdów na terenie nieruchomości będących w zarządzie SM PodwawelskaPobierz
Regulamin rozliczania kosztów GZMPobierz
Regulamin funduszu remontowegoPobierz
Regulamin funduszu na działalność społeczno-kulturalnąPobierz
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewaniaPobierz
Regulamin rozliczania poboru wody w lokalach mieszkalnychPobierz
Regulamin określający obowiązki Spółdzielni oraz użytkowników lokali w zakresie remontów i konserwacji budynków i lokaliPobierz
Regulamin udzielania zamówień na usługi, roboty budowlane i dostawy świadczone dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”Pobierz
Regulamin przetargu określający tryb i zasady przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnegoPobierz
Regulamin najmu i użytkowania pomieszczeń wspólnego użytkuPobierz
Regulamin miejsc postojowych Kapelanka 11Pobierz