Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje mieszkańców, że prace nad realizacją uchwały Walnego Zgromadzenia nr 1/2023 z dnia 28.03.2023r., dotyczącej montażu monitoringu na os. Podwawelskim – zostały w chwili obecnej zawieszone z przyczyn niezależnych od Spółdzielni. W dniu 12.07.2023 roku do Spółdzielni wpłynął bowiem pozew, złożony przez jednego z członków Spółdzielni (nota bene – kandydującego podczas ostatniego stacjonarnego Walnego Zgromadzenia do Rady Nadzorczej), zarejestrowany pod sygnaturą I C 1670/23, dotyczący uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2023 r, w tym również uchwały obejmującej realizację monitoringu na os. Podwawelskim. W związku z powyższym – do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Okręgowy w Krakowie – Zarząd Spółdzielni nie ma możliwości kontynuowania prac związanych z realizacją instalacji monitoringu. Po rozstrzygnięciu przez Sąd zasadności zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia i ewentualnym oddaleniu pozwu – Zarząd podejmie prace związane z montażem monitoringu wizyjnego na terenie osiedla. Ubolewamy jednak nad faktem, że w sytuacji zwiększania się zagrożeń na osiedlu (jak np. zgłaszane przez mieszkańców napaści chuligańskie, włamania, kradzieże katalizatorów oraz akty wandalizmu) – z niewiadomych powodów torpedowane są przez określone osoby inicjatywy, które zostały poparte przez mieszkańców w głosowaniu uchwał WZ, a które umożliwiają zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Podwawelskiego.