UWAGA !!!!

Druki do pobrania na dole strony.

ul. Komandosów 1;  Tel 12 261 01 45

Sprawy Członkowskie – Pokój nr 4 (I piętro budynku)  

 • Udzielanie ogólnych informacji członkowskich i o tytułach prawnych do lokali
 • Prowadzenie Rejestru Członkowskiego
 • Prowadzenie Rejestru Ksiąg Wieczystych dla lokali
 • Prowadzenie Rejestru Właścicieli lokali
 • Sprawy uzyskania lokatorskiego prawa
 • Sprawy nabycia własnościowego prawa – akty notarialne
 • Sprawy nabycia własności lokalu – akty notarialne
 • Sprawy spadków – postanowienia Sądowe
 • Sprawy po zgonach i rozwodach
 • Sprawy umów najmu lokali użytkowych
 • Sprawy dzierżawy terenów
Plik
Oświadczenie właściciela
Oświadczenie o liczbie osób, dane kontaktowe
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wyodrębnienie lokalu na własność z lokatorskiego prawo
Wyodrębnienie lokalu na własność z własnościowe prawo
Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni
Oświadczenie o ilości osób formularz