Prezes Zarządu– mgr inż. Radosław Żołubak
Wiceprezes Zarządu Główny Księgowy – Roman Węglarz
Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych – inż. Władysław Białończyk

Zarząd Spółdzielni przyjmuje Członków i Mieszkańców w ramach skarg i wniosków, informacji na temat bieżącej działalności Spółdzielni oraz w sprawach bezpośrednio ich dotyczących:
– we wtorek w godz. od 15.00 do 17.00, 
– w czwartek w w godz. od 10.00 do 12.00.

Na rozmowę proszę umówić się w Sekretariacie Spółdzielni
pok. nr 13, tel. 12-261-01-40, 12-266-13-06