ul. Komandosów 1

Sprawy Administracyjne – Pokój nr 3,  telefon bezpośredni : 12-261-01-43

  • Nadzór i kontrola utrzymania porządku w osiedlach,
  • Nadzór i kontrola utrzymania zieleni i dróg w osiedlach,
  • Nadzór i kontrola usług wywozu nieczystości – MPO,
  • Sprawy użytkowania pomieszczeń wspólnego użytku,
  • Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sanepidem,
  • Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Współpraca z Urzędem Miasta Krakowa,
  • Sprawy skarg i zakłócania spokoju,
  • Sprawy wydawania książeczek opłat.

Plik
Oświadczenie o ilości osób oraz dane kontaktowe
Wniosek o wydanie identyfikatora parkingowego
Wniosek o zwrot kaucji za identyfikator czasowy