Tutaj TELEFONY do biur Spółdzielni

 BIURO SPÓŁDZIELNI  – ul. Komandosów 1

Pisma do Spółdzielni należy składać w sekretariacie (pok. nr  13) lub przesyłać elektronicznie na adres sekretariat@smpodwawelska.pl

Po godzinach pracy Spółdzielni pisma można wrzucać do skrzynek kontaktowych zamontowanych na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych (na parterze)

 Nabywcy lokali – co należy załatwić w Spółdzielni

Godziny przyjęć stron są jednakowe we wszystkich biurach Spółdzielni na ul. Komandosów 1:

  • poniedziałek  od 7:00  do 15:00    
  • wtorek            od 7:00  do 17:00
  • czwartek        od 07:00  do 15:00
  • piątek             od 07:00  do 13:00

Sprawy załatwiamy w poniżej wyszczególnionych pokojach – biurach

I Piętro 
Administracja – sprawy porządkowepokój nr 3
Inspektorzy – nadzór technicznypokój nr 1 i 2
Dział Techniczny – rozliczenia, awariepokój nr 2
Dziennik podawczy – przyjmowanie pocztypokój nr 13
Księgowość  – opłaty, zaległości, windykacja, rozliczania mediówpokój nr 5
Dział Członkowski – tytuły prawne do lokalipokój nr 4
Główny Księgowypokój nr 16
Zarząd Spółdzielnipokój nr 14 i 15
Księgowość – wkłady mieszkaniowepokój nr 17

Ze względu na wspólne bezpieczeństwo prosimy o niewchodzenie do siedziby Spółdzielni osób, które zaobserwowały u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność.

Spółdzielnia przyjmuje wszystkich interesantów, przed wejściem do Spółdzielnia należy poinformować pracownika jaki jest cel wizyty.