Uchwały Zarządu znajdują się w protokołach z posiedzeń.