SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PODWAWELSKA”

Lokalizacja: ul. Komandosów, 1 30-334 Kraków

Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. II O/Kraków, nr: 45 1240 1444 1111 0000 0935 6382

KRS: 0000202171

NIP: 675-000-56-77

REGON: 350 560 104