Informacja dot. przeglądów szczelności instalacji gazowej

Właściciele mieszkań, w których nie dokonano kontroli szczelności instalacji gazowej w bieżącym roku proszeni są o pilny kontakt z działem technicznym Spółdzielni ul. Komandosów 1 pok nr 1 (tel. 12-261-01-46) lub z warsztatem ul. Komandosów 21 (tel. 12-266-37-44) celem umówienia terminu kontroli.