Spółdzielnia ma obowiązek udostępniać (nieodpłatnie) użytkownikom lokali świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków.
Ze względu na uproszczenie procedury udostępniania świadectw i duże zapotrzebowanie umieściliśmy wszystkie świadectwa na naszej stronie.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków można pobrać w wersji PDF.