Kraków ul. Komandosów 1,  tel. 12-261-01-40, 12-266-13-06

Dziennik podawczy –  pok. nr 13 (I Piętro)

  • Składanie wszelkiej korespondencji
  • Przyjmowanie przesyłek listowych
  • Centrala telefoniczna 
  • Udostępnianie Członkom dokumentów Spółdzielni. Udostępnienie dokumentów następuje na podstawie złożonych wniosków i zgodnie z regulaminowymi zasadami.
  • Dyżur członków Zarządu  – przyjęcia stron – wtorki w godzinach 1500 – 1700 i w czwartki w godzinach 1000 – 1200W celu skrócenia czasu oczekiwania na przygotowanie odpowiednich dokumentów prosimy o wcześniejsze telefoniczne lub bezpośrednie zgłoszenie daty i tematyki wizyty.

Dyżur członków Rady Nadzorczej – przyjęcia stron pełnione są w każdy wtorek w godzinach od 1600 – 1700 w budynku przy ul. Komandosów 1

Harmonogram dyżurów