Warunki pogodowe panujące w Krakowie

Warunki pogodowe panujące w Krakowie w latach kalendarzowych obliczone na podstawie danych uzyskanych z MPEC S.A. wskazują na duże odchylenia w poszczególnych latach od średniej wartości ( wynoszącej 1) w okresie od 1992r. do 2020r.  Podstawą porównania lat kalendarzowych są wskaźniki obliczone jako iloraz Fxo i H. (Fxo – wskaźnik warunków pogodowych w każdym miesiącu grzewczym i H – liczba godzin ogrzewania w miesiącu), które były  stosowane przy rozliczeniach przez MPEC do rozliczeń z odbiorcami nie wyposażonymi w liczniki energii cieplnej. MPEC S.A. do tej pory posiada dane dot. tych wskaźników.

FXO

Jak wynika z powyższych danych wskaźniki warunków pogodowych w w/w okresie oscylują do średniej wartości w górę do +1,180  (rok 1996.) i podobny rok 2010 + 1,172 oraz  w dół do 0,801 (rok 2000). W ostatnich dwóch latach 2019i 2020 pozom zimności roku zmalał w stosunku do lat 2016 – 2018. Wdług tych danych powstaje swoista sinusoida tych warunkow pogodowych.
Bez wątpienia niezależne od nas  warunki pogodowe również mają istotny wpływ na poziom zużycia energii cieplnej i na poziom kosztów.