Analiza skali wzrostu TARYF w okresie 2015r. – 2021r.

Niezależnie od działania zarządcy lub właściciela budynku oraz zachowania mieszkańców niebagatelny wpływ na poziom kosztów ogrzewania ma skala wzrostu cen taryfowych, który zupełnie nie przystaje do wzrostów inflacyjnych.

Do przeanalizowania dynamiki zmian wysokości cen taryfowych posłuży poniższa tabela zawierająca dane o wysokości poszczególnych składników taryfowych i okresy ich obowiązywania w latach 2015-2021.
W tej tabeli uwzględniono w każdym roku datę zmiany cen taryfowych z uwzględnieniem udziału liczby miesięcy w roku z jednakową ceną.
Te dane posłużyły do obliczenia uśrednionych cen taryfowych w danym roku – druga tabela.

Taryfy uśrednione
Taryfy 2015 2021

Porównanie dynamiki zmian uśrednionych cen taryfowych ogrzewania za 12 lat (2010-2021) – dany rok do roku poprzedniego

Wskaźnik rok do roku pop

Jak widać w powyższego porównania uśrednione ceny taryfowe w układzie rok do roku poprzedniego w znacznie wzrosły w roku 2020 i 2021.

Porówanie wskaźników zmian cen taryfowych narastająco za okres od 2010r. do 2021 przedstawiono poniżej.

Taryfy uśrednione narastająco

Jak widać w powyższego porównania:
Ceny taryfowe w układzie narastająco od 2010r.  w zakresie mocy zamówionej wzrosły w tym okresie o 119,0 %
Ceny taryfowe w układzie narastająco od 2010r.  w zakresie energii cieplnej wzrosły w tym okresie o 56,8 %


Obecnie obowiązujące ceny przesyłowe w trzech różnych taryfach.

Koszty MW 2021
Koszty GJ 2021