Wpływ konstrukcji budynku na koszty C.O.

Wpływ konstrukcji budynku, a w szczególności wielkość powierzchni elewacji (przegród zewnętrznych) do wielkości powierzchni rozliczeniowej przedstawiono na poniższym modelu porównującym dwa przykładowe budynki o jednakowych wymiarach i jednakowej wielkości zużycia energii cieplnej.
Jeden z tych budynków ma konstrukcję zwartą prostopadłościanu z prostymi ścianami. Zaś drugi posiada ściany z czterema wpustami do wewnątrz, co powoduje zwiększenie powierzchni ścian zewnętrznych – powierzchnię przenikania ciepła. Cztery balkony wpuszczone w bryłę budynku nie powodują zmian powierzchni elewacji lecz są powodem zmniejszenia powierzchni rozliczeniowej, co ma wpływ na zwiększenie jednostkowych opłat.

Wysokie porównanie co

Należy mieć świadomość, że konstrukcja ścian budynku i loggie mają również istotny wpływ na poziom kosztów ogrzewania budynków.