Co ma wpływ na koszty ogrzewania budynków

Wysokość kosztów ogrzewania budynków jest zależna od zastosowanych rozwiązań technicznych służących ogrzewaniu.
W naszej Spółdzielni w całych zasobach funkcjonuje system ogrzewania oparty na dostawie energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej, w którym to systemie wytwórcą energii cieplnej są trzy źródła, w tym:

Natomiast przedsiębiorstwem przesyłającym energię cieplną od w/w źródeł do budynków mieszkalnych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie.

Zgodnie z przepisami art. 45a Prawa Energetycznego koszty zakupu energii cieplej rozlicza się w ramach budynku, co stanowi wyjątek w stosunku do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, gdzie jest mowa o rozliczaniach na poszczególne nieruchomości.

Wysokość kosztów zakupu energii cieplej dla konkretnego budynku zależy od wielu czynników niezależnych i zależnych od właściciela budynku lub przyzwyczajeń użytkowników lokali.

Do czynników niezależnych od zarządcy, a mających wpływ na wysokość kosztów ogrzewania budynku zaliczamy:

 • Wysokość i skalę wzrostu cen energii i usług przesyłowych, które są cenami regulowanymi przez Państwo, a w szczególności przez Urząd Regulacji Energetyki, który indywidualnie zatwierdza wysokość cen (taryfowych) dla poszczególnych producentów energii cieplnej oraz dla poszczególnych przedsiębiorstw przesyłowych.
 • Warunki pogodowe panujące w okresach funkcjonowania ogrzewania budynków.
 • Konstrukcję budynku pod względem technologii wykonania przegród zewnętrznych (ścian, dachu, okien) oraz wielkości powierzchni tych przegród zewnętrznych przypadających na powierzchnię rozliczeniową, od której naliczane są opłaty.

Czynniki zależne od Spółdzielni mające wpływ na wysokość kosztów ogrzewania budynku zaliczamy:

 • wyposażanie instalacji centralnego ogrzewania w automatykę pogodową, mającą na celu automatycznie dostosowanie parametrów węzła cieplnego do bieżących warunków pogodowych, co wpływa na oszczędności kosztów,
 • ocieplenie elewacji wszystkich budynków i ich stropodachów.,
 • wyposażanie instalacji centralnego ogrzewania w pod pionowe, regulacyjne zawory powodujące równomierny rozpływ czynnika grzewczego,
 • sterowanie węzłami cieplnymi przez sieć Internet, z wykorzystaniem dodatkowych sterowników i odpowiedniego oprogramowania,
 • wykonywanie obliczeń zapotrzebowania mocy dla każdego budynku w celu zmniejszania kosztów stałych,
 • bieżące monitorowanie zużycia energii i kosztów
 • ograniczenie do minimum ogrzewania klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych,
 • wymiana okien i drzwi na klatkach schodowych na termo oszczędne.

Stosowanie odpowiednich zasad przez użytkowników lokali ma również duży wpływ na wysokość kosztów ogrzewania budynku
Mieszkańcy zwyczajowo nie są nastawieni na oszczędzanie energii, ponieważ nie odczuwają swojego wpływu na zużycie energii i wysokość kosztów. A tak naprawdę wysokość kosztów w dużej mierze zależy od zachowania mieszkańców, ponieważ automatyczna regulacja nie załatwi wszystkiego.

Aby przyczyniać się do oszczędzania energii cieplnej należy przestrzegać prostych zasad , które mogą nam pomóc zmniejszyć zużycie energii cieplnej nawet o 15%.  

Do najważniejszych zasad związanych z oszczędzaniem energii cieplnej możemy zaliczyć:

 • Utrzymywanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach (20oC – 22oC) – zbyt wysoka temperatura powietrza (powyżej 22oC), powoduje, że robi się ono suche i na jego ogrzanie zużywamy więcej energii cieplnej,
 • Obniżanie temperatury w pomieszczeniach, w których nie przebywamy i w najbliższym czasie nie będziemy w nich przebywali (np. sypialnia w dzień lub kuchnia w nocy) – obniżając temperaturę o 1oC, możemy zmniejszyć ilość zużytej energii cieplnej o 6%,
 • Różnicowanie temperatury w różnych pomieszczeniach w zależności od funkcji jakie aktualnie dla nas pełnią (sypialnia, pokój dzienny, łazienka, kuchnia),
 • Krótkie i skuteczne wietrzenie pomieszczeń, tak aby nadmiernie nie wychłodzić pomieszczeń (które trzeba będzie nagrzać),
 • Zamykanie zaworów termostatycznych podczas wietrzenia, tak aby nie ogrzewać powietrza wylatującego na zewnątrz,
 • Nie zasłanianie grzejników meblami, zasłonami lub innymi przedmiotami, gdyż w taki sposób ograniczamy przekazywanie energii cieplnej do powietrza, ogrzewając przedmioty zasłaniające grzejniki,
 • Ustawianie zaworów termostatycznych na minimum, podczas dłuższych wyjazdów, przy czym należy nie dopuścić do nadmiernego wychłodzenia mieszkania, gdyż proces jego nagrzewania będzie trwał długo i pochłonięta zostanie duża ilość energii cieplnej,
 • Zasłanianie podczas zimnej nocy zasłon w oknach, gdyż spełniają one rolę dodatkowej izolacji,
 • Nie zasłanianie okien podczas  chłodnych słonecznych dni, tak aby ogrzewać pomieszczenia dzięki energii słonecznej, która w przeciwieństwie do ciepła  dostarczanego przez MPEC jest bezpłatna,
 • Eliminowanie wilgoci (np. poprzez wietrzenie) z mieszkania, gdyż im wyższa jest wilgotność powietrza tym więcej potrzeba ciepła (energii cieplnej) do jego ogrzania, poza tym wilgoć wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie,
 • Zapobieganie powstawaniu przeciągów, gdyż bardzo skutecznie obniżają temperaturę panującą w pomieszczeniach i powodują zwiększone zużycie energii cieplnej potrzebnej do ogrzania powietrza.