Uzupełnienie wniosku do Sądu w/s I NS/138/21/P – wzór pisma

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi wezwania przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza I Wydział Cywilny o uzupełnienie wniosku w/s I NS/138/21/P – załączamy wzór pisma przewodniego stanowiącego odpowiedź na wezwanie do usunięcia braków.

Do pisma należy załączyć cztery egzemplarze odpisu wniosku (złożonego do sądu) oraz cztery egzemplarze dokumentu potwierdzającego współwłasność w nieruchomości (odpis z KW/kopia aktu notarialnego)

Z wyrazami szacunku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”