Informacja dotycząca wniosku złożonego do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK związanego z procedurą usunięcia drzew