Gdzie zgłosić przemoc w rodzinie ?

Jeżeli doświadczasz jakiejkolwiek formy przemocy domowej i szukasz pomocy to otrzymasz pomoc od innych osób a nawet wsparcie wielu służb.

Ta pomoc może być udzielona przez Policję, Prokuraturę, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wiele innych instytucji.

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 801 12 00 02


Punkty Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą:
dla Dzielnicy Podgórza – Filia nr 3 MOPS, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, tel. 12 257-00-14

Źródło http://www.niebieskalinia.pl/