Co robić z uciążliwym sąsiadem?

Awantury, zakłócanie spoczynku nocnego, libacje alkoholowe, to częste zdarzenia w budynkach wielorodzinnych.

Co robić w takim przypadku? Czy wzywać POLICJĘ czy interweniować w Spółdzielni?

Spółdzielnia realizując  ustawowe i statutowe zasady zarządzania zasobami nie posiada kompetencji i uprawnień w zakresie porządku pilnowania publicznego. Spółdzielnia nie ma prawa podejmować interwencji w takich sprawach.

Za bezpieczeństwo Obywateli w naszym kraju odpowiedzialne są takie służby jak: Policja i Straż Miejska.

W przypadku zakłócania spoczynku nocnego, awantur czy libacji alkoholowych należy się z nimi kontaktować pod bezpłatne numery alarmowe: Policja  997 i Straż Miejska 986.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenia wykroczeń dokonuje (nawet anonimowo) odpowiednim organom państwowym poszkodowany.

Tylko w ten sposób można wszczynać procedury egzekucji prawnej.
Podstawa prawna Kodeks wykroczeń art.51 Ustawa z dnia 20 maja 1971r., który stanowi, że:

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.