Centralne ogrzewanie

Racjonalne wykorzystanie ciepła to szereg czynników zarówno technicznych, jak i użytkowych, które umożliwiają większą kontrolę zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie pozwalają obniżyć koszty ponoszone z tego tytułu.

Należy jednak zaznaczyć, że ograniczenie zużycia ciepła nie musi oznaczać obniżenia komfortu cieplnego w mieszkaniu.

Zastosowanie odpowiednich rozwiązań w instalacjach centralnego ogrzewania oraz świadome korzystanie podniesie komfort cieplny w budynku przy jednoczesnym zmniejszeniu zużyciu energii.

Oprócz rozwiązań technicznych tj. modernizacje węzłów cieplnych oraz instalacji centralnego ogrzewania, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej czy ocieplenie budynków, ważnym aspektem jest zmiana przyzwyczajeń i nawyków.

W celu oszczędzania energii cieplnej prosimy:

  • Utrzymuj właściwą temperaturę w pomieszczeniach – wymagana przepisami temperatura dla pokoi dziennych to 20 OC, łazienki – 24 OC.
  • Podczas nieobecności nie powinno się wyłączać ogrzewania całkowicie, a jedynie zmniejszyć (głowicą termostatyczną) je do temperatury  ok. 17 OC, aby zbytnio nie wychłodzić mieszkania. Natomiast zbyt wysoka temperatura może powodować wysuszanie błony śluzowej gardła i nosa, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia odporności na znajdujące się w powietrzu bakterie i wirusy.
  • Oszacowano, że obniżenie temperatury w budynku o 1 OC pozwala na zmniejszenie opłat o ok. 5%.
  • Reguluj nastawy na głowicach termostatycznych – temperaturę w pomieszczeniach należy regulować przy pomocy głowic, zwłaszcza że poszczególne nastawy odpowiadają konkretnym temperaturom.
  • Mieszkanie wietrz krótko ale intensywnie – poprawnie działająca wentylacja oraz okresowe przewietrzanie mieszkania pozwala utrzymać komfort higieniczny oraz chroni przed zagrzybieniem.
  • Podczas wietrzenia mieszkania/pomieszczenia należy zamknąć dopływ czynnika grzewczego do grzejnika przekręcając głowicę termostatyczną w pozycję zamknięcia lub pozycję oznaczoną śnieżynką. Takie ustawienie pozwoli wykorzystać funkcję przeciwzamrożeniową, która stanowi zabezpieczenie w przypadku pozostawienia na dłuższy czas otwartego okna (wznawia dopływ czynnika grzewczego do grzejnika przy spadku temperatury otoczenia poniżej 5 OC).
  • Odsłoń grzejniki – nie należy ich zabudowywać czy zastawiać meblami, unikać stosowania długich zasłon okiennych.
  • Nie zasłaniaj głowic termostatycznych – swobodne opływanie głowicy przez powietrze z pomieszczenia, gwarantuje ich poprawną pracę.
  • Wykorzystaj słońce – nie zasłaniaj okien, zwłaszcza w okresie wiosenno-jesiennym, pozwoli to wykorzystać  nasłonecznienie budynku, gdyż działanie promieni słonecznych podniesie temperaturę w pomieszczeniu. Głowice termostatyczne w tym czasie odetną dopływ czynnika grzewczego do grzejników.
  • W czasie okresu grzewczego zamykaj okna na klatkach schodowych i okienka piwniczne oraz drzwi do budynku.