Szanowni Państwo!

Zarząd SM Podwawelska ma przyjemność poinformować Państwa, że obecnie finalizujemy pierwszy etap realizacji ,,Programu zmiana sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej z indywidualnych piecyków gazowych na zasilanie z miejskiej sieci ciepłowniczej’’   na osiedlu Podwawelskim – w roku bieżącym udało nam się wykonać instalacje CWU w 16 budynkach. Dzięki podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwale udało nam się  pozyskać wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w postaci niskooprocentowanej pożyczki celowej (która może zostać w części umorzona), co umożliwiło nam przyspieszenie prac i wykonanie instalacji CWU w tak dużej ilości obiektów w jednym roku, co jest osiągnięciem bezprecedensowym. Poniższe foldery informują o wysokości środków finansowych pozyskanych z WFOŚ i GW w Krakowie.