Pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej SM „Podwawelska” ws. podjętej uchwały Walnego Zgromadzenia odnośnie zaciągnięcia pożyczki celowej na realizację cwu