Informacja w sprawie przestrzegania zasad dotyczących sprawnego działania wentylacji i przewodów kominowych

  1. W pomieszczeniach kuchni, łazienek i WC do przewodów wentylacyjnych powinny być założone kratki wentylacyjne, łatwo ściągane. Zakazuje się podłączania do przewodów wentylacyjnych: term gazowych, pochłaniaczy, wiatraków elektrycznych i innych urządzeń blokujących swobodny przepływ powietrza przez kratki wentylacyjne.Dla umożliwienia sprawdzenia ciągów wentylacyjnych powinien być łatwy dostęp do kratek w ścianach, nie wolno zabudowywać kratek wentylacyjnych oraz odpływów spalin z pieców łazienkowych np. szafkami, stropami podwieszanymi itp.
  2. W pomieszczeniach łazienek piece łazienkowe powinny być połączone z przewodami spalinowymi, szczelnymi, łatwo ściąganymi rurami (rury elastyczne typu spiro). Wlot do przewodu spalinowego powinien posiadać rozetę osadzoną na stałe i trwale.
  1. Drzwi do łazienki, WC powinny posiadać w dolnej części stale otwartą kratkę nawiewną o powierzchni 220 cm2.
  2. W mieszkaniach gdzie jeszcze nie są zamontowane nawiewniki w oknach, powietrze doprowadzane jest do pomieszczeń przez nieszczelności w stolarce okiennej i drzwiowej. Nie należy więc nadmiernie uszczelniać starych okien i drzwi.
  3. W przypadku zamontowania nowych okien, należy bezwzględnie zamontować urządzenia nawiewne (nawiewniki okienne), zapewniające dopływ właściwej ilości powietrza potrzebnego do wymiany w mieszkaniu i w przewodach kominowych – tj. jeden nawiewnik na jedno pomieszczenie z oknami.
  4. Zakazuje się samodzielnych przeróbek przewodów kominowych, przełączania odpływu spalin z pieców łazienkowych do innych pionów kominowych, uszkadzania pionów kominowych w trakcie remontów pomieszczeń kuchni i łazienek.
  5. O wszystkich robotach remontowych w kuchniach i łazienkach należy bezwzględnie powiadomić Dział Techniczny Spółdzielni.