Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu w 2023 r.

W związku z docierającymi do Spółdzielni informacjami o rozpowszechnianiu wśród Mieszkańców os. Podwawelskiego nieprawdziwych informacji, dotyczących wysokości zarobków zarządu SM „Podwawelska” oraz licznymi pytaniami w w/w kwestii ze strony Mieszkańców – Zarząd, mając na względzie pełną transparentność – publikuje dostępną dla Członków Spółdzielni (po zalogowaniu) informację w/s wysokości wynagrodzeń Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” w 2023 r.

Treść dostępna tylko dla Członków Spółdzielni. Kliknij tutaj aby się zalogować.