Informacja dot. powołania przez Prezydenta Miasta Krakowa specjalnego zespołu ws. regulacji populacji dzików – udostępniona przez prof. dr hab. M. Dziarmagowskiego (członka Polskiego Klubu Ekologicznego)