Informacja CCWU

SM „Podwawelska” informuje, że w poprzednio publikowanych aktualnościach dot. programu CCWU została zamieszczona notatka ze spotkania ws. CCWU.